Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen de bezoeker die via de website www.florissant.be een bestelling plaatst, hierna genoemd de koper, en Florissant [Wingepark 18 te 3110 Rotselaar], hierna genoemd de verkoper.
Deze verkoopsvoorwaarden maken onherroepelijk deel uit van de bestelprocedure en worden aan de koper voorgesteld alvorens een bestelling kan worden bevestigd.
Het plaatsen van een bestelling is enkel mogelijk na uitdrukkelijke instemming van de koper met deze voorwaarden.


Artikel 2

De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie bij het plaatsen van de bestelling. De verkoper die niet of slechts laattijdig kan leveren omwille van foute of ontbrekende informatie, kan niet verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 3

De koper bevestigt de bestelling door betaling van de verschuldigde prijs. Ook na betaling behoudt de verkoper nog het recht tot weigering van de bestelling. Het eerder betaalde bedrag wordt dan volledig terugbetaald zonder andere bijkomende compensaties.

Artikel 4

Omwille van de specifieke eigenschappen van het verhandelde product [vers, beperkte levensduur, product op maat gemaakt] kan de koper na bevestiging de bestelling niet meer aanpassen, of afzien van de aankoop. Het verzakingsrecht zoals oa. voorzien in de Wet op de handelspraktijken [14 juli 1991] kan hier niet worden in geroepen.

Artikel 5

De bestelde producten worden op maat gemaakt met vers aangekochte bloemen. Mocht het in uitzonderlijke omstandigheden onmogelijk zijn om het gevraagde product te leveren, dan kan de verkoper zijn verplichting nakomen door levering van een gelijkwaardig product.

Artikel 6

De levering gebeurt 1/ door levering van de bestelling op het opgegeven adres of 2/ bij afwezigheid van de bestemmeling door levering van de bestelling op een nabij gelegen adres en notificatie hiervan bij de bestemmeling via een briefje in de brievenbus.
Is punt 2/ zoals hierboven niet mogelijk, dan is uitzonderlijk een tweede levering voorzien zonder bijkomende kosten.
De vermelde levertijdstippen zijn richtinggevend. Laattijdige leveringen door heirkracht en overmacht [brand, staking, ongeval, onvoorziene technische defecten, noodweer, onmogelijkheid tot bevoorrading,…] vallen buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper. Laattijdige leveringen kunnen geen aanleiding geven tot compensatie of schadevergoeding.

Artikel 7

Een klacht met betrekking tot het geleverde product moet worden bezorgd ten laatste 24 uren na de ontvangst.
Zichtbare gebreken of een niet-conforme levering dienen te worden aangetoond aan de hand van duidelijke foto’s.
Terugzending van het geleverde product kan enkel na een expliciet schriftelijk akkoord van de verkoper.
De aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval beperkt tot de terugbetaling van de door de koper betaalde prijs.

Artikel 8

Voor eventuele geschillen die niet minnelijk kunnen worden geregeld, zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 9

Het feit dat de verkoper zich jegens de koper niet beroept op één of meerdere van de verkoopsvoorwaarden, betekent geen afstand van de rechten en sluit een later beroep op deze voorwaarden niet uit.
Deze verkoopsvoorwaarden kunnen op ieder moment aangepast worden met onmiddellijke uitwerking.

Artikel 10

De koper kan bij het product een korte geschreven boodschap meesturen. De inhoud van deze boodschap is de verantwoordelijkheid van de koper. Florissant behoudt zich het recht voor om duidelijk foutieve of ongepaste boodschappen niet mee te sturen. Florissant deelt geen andere berichten of verdere persoonlijke gegevens van de koper mee aan de bestemmeling van het boeket.

X

Onze website gebruikt cookies voor een optimale gebruikservaring.

Tijdens het surfen op het internet worden uw voorkeuren onthouden door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

De cookies zijn anoniem en niet verbonden aan uw profiel. Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruiksgemak te optimaliseren.

Sluit
De gegevens worden verwerkt...